പോത്തട്ട കടിച്ച ഗർഭിണി

1970 കൾ. അന്ന് ഗർഭ നിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ  അപ്രസക്തമായിരുന്നു. പത്തും പത്രണ്ടും മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാവം അമ്മച്ചിമാരുള്ള നസ്രാണി കുടുംബങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം..…

Continue Reading →

കന്യാകുമാരി മുതൽ കാഷ്മീർ വരെ

2013 ജനുവരി -01. ലോകം മുഴുവൻ പുതുവര്ഷത്തിന്റെ സന്തോഷ ലഹരിയിലാണ്. പുതിയ ഒരു വര്ഷം കൂടി പൊട്ടി വിരിയുന്നു പ്രതീക്ഷകളുടെ പൂക്കാലവുമായി. നാലാം ക്ലാസിൽ  പഠിക്കുന്ന അച്ചുവിന്റെ ബുക്ക്‌…

Continue Reading →