കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിനോടുള്ള ജപം

ദൈവിക സാന്നിത്ഥ്യം പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ , അമ്മയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ‘അമ്മ വളരെയധികം എളിമയോടുകൂടി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ…

Continue Reading →

ദൈവ കരുണയുടെ സ്വപ്ന ദർശനം

ദൈവത്തിൻറെ കരുണ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴയിലെ ‘ ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി ഷറയിൻ  ഓഫ് ഹോളി മേരി ‘ യിൽ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും…

Continue Reading →

ലവീത്ത പ്രാർത്ഥന

ജീവദാതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ അനുദിനം ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു.ജീവൽ സംരക്ഷണത്തിനും കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കണമേ.ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജീവിക്കാൻ…

Continue Reading →

പൂച്ച ബനിയൻ

എന്റെ ചെറുപ്പകാലം ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല.ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ വീടിന്റെ മുന്പിലുള്ള നെല്പാടത്തെക്ക് കയ്യാണി മെത്തി ചെളിയും വെള്ളവും കയറി കണ്ടത്തിന്റെ പകുതിയോളം മണൽ…

Continue Reading →

അക്കരപച്ച

ആ സ്വപനത്തിൽ  നിന്നും ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റും തപ്പി നോക്കി .ഞാൻ എവിടെയാണ്? അയ്യോ ഞാൻ നൈറ്റ്‌ ഷിഫ്റ്റ്‌ കഴിഞ്ഞു വന്ന്‌ കിടന്ന പാടേ ആണല്ലോ .വിയര്തോലിച്ച…

Continue Reading →